ของขวัญวันเกษียณ
ALL STORY,  FRIENDSHIP MEETGAART

ของขวัญวันเกษียณ

จากวันที่พากเพียร สู่เกษียณที่ภาคภูมิ
ของขวัญวันเกษียณ เมื่อมาถึงวันเกษียณของผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ การหาของขวัญก็เป็นสิ่งยากยิ่ง ปัจจุบันของขวัญมีมากมายหลากหลายประเภท การให้ของขวัญที่ทำให้ผู้ใหญ่ประทับใจ น่าจะเป็นของขวัญที่สามารถใช้งานได้ด้วย และบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้รับมากที่สุด


ของขวัญเกษียณอายุในแต่ละปีมีผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในที่ทำงานเกษียณอายุราชการ เป็นช่วงเวลาของการหาของขวัญเพื่อมอบให้ท่าน ร้าน MeetGaArt ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่รับทำของขวัญวันเกษียณ ในแต่ละปีจะมีลูกค้ามาสั่งทำของขวัญวันเกษียณ โดยส่วนมากจะสั่งทำเป็นงานวาดการ์ตูนตัวบุคคลที่ต้องการมอบให้เป็นของขวัญ พร้อมเขียนข้อความที่ประทับใจ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial